VPN

VPN

Payment Summary

Payment Summary

Service: VPN Eco 30 dni

Price:19.99 PLN

Type & nbspServices:new

Order ID:b95be85cd61268f6bb9d5d43e5fe3bb1

Invoice:

Email Address:

Please make sure the email address is correct.
We will send your account information to this address

Payment Method:

Kraj płatności:

Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów

Żądam natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a nadto przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług