VPN

VPN

Payment Summary

Payment Summary

Service: VPN eco 1 dni

Price:1.99 PLN

Type & nbspServices:new

Order ID:f1c6b8458723dd6155f79da7a7d8a7a4

Invoice:

Email Address:

Please make sure the email address is correct.
We will send your account information to this address

Payment Method:

Kraj płatności:

Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów

Żądam natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a nadto przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług