VPN

VPN

Download

Download

Poniżej znajdują się linki do Klienta OpenVPN

System Windows

Jest to oficjalne oprogramowanie klienckie OpenVPN Connect dla platform Windows opracowane i utrzymywane przez OpenVPN Inc. Jest to zalecany program kliencki dla systemu Windows. Najnowsza wersja OpenVPN dla Windows jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Download Download

System Linux

System MacOS

System Android

System iOS