VPN

Konfiguracja klienta OpenVPN Connect w systemie Android

Pobranie i instalacja klienta OpenVPN Conect

1. Zainstaluj klienta z Google Play

2. Po zainstalowaniu uruchom klienta

3. Pobierz plik konfiguracyjny w panelu Użytkownika lub zeskanuj kod QR

4. Uruchom program i zaimportuj plik konfiguracyjny

Po nawiązaniu połączenia jesteś już anonimowy