VPN

VPN

Сводка платежа

Сводка платежа

Сервис: VPN eco 7 dni

Цена:9.99 PLN

Тип обслуживания:new

нет. заказы:648e8aa65c024f53bac87328fe4bae8e

Фактура:

Адрес электронной почты:

Пожалуйста, убедитесь, что адрес электронной почты указан правильно.
Мы отправим информацию о вашей учетной записи на этот адрес

Способ оплаты:

Kraj płatności:

Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów

Żądam natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a nadto przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług