VPN

Konfiguracja L2TP/IPSec Windows

Konfiguracja L2TP/IPSec w sytemie WINDOWS

1. Kliknij START -> Ustawienia -> Sieć i Internet -> VPN

2. Dodaj Połączenie VPN

3. Dostawca sieci VPN: Windows (wbudowane)

4. Nazwa Połączenia: TWOJA NAZWA VPN

5. Nazwa lub adres servera: id-XXXXXX.server.polish-vpn.pl ,gdzie XXXXXX to indywidualny numer hosta, który znajduje się w panelu

6. Type sieci VPN: L2TP/IPSec z kluczem wstępnym

7. Klucz wstępny: KLUCZ PSK, który znajduje się w panelu klienta

8. Nazwa użytkownika: LOGIN, który znajduje się w panelu klienta

9. Hasło: HASŁO, które znajduje się w panelu klienta

10. Zapisz

11. kliknij w ikonę sieci w prawym dolnym rogu i wybierz swój VPN, następnie kliknij połącz.

Błąd 809: Nie można nawiązać połączenia sieciowego między komputerem a serwerem VPN, ponieważ serwer zdalny nie odpowiada. Może to być spowodowane tym, że jedno z urządzeń sieciowych (np. zapory, NAT, routery itp.) między komputerem a serwerem zdalnym nie jest skonfigurowane do zezwalania na połączenia VPN. Skontaktuj się z administratorem lub usługodawcą, aby ustalić, które urządzenie może być przyczyną problemu.

Uwaga: poniższa zmiana w rejestrze jest wymagana tylko w przypadku korzystania z trybu IPsec/L2TP do łączenia się z VPN

Aby naprawić ten błąd, wymagana jest jednorazowa zmiana rejestru, ponieważ serwer VPN i/lub klient znajduje się za NAT (np. router domowy). Pobierz i zaimportuj plik .reg poniżej lub uruchom następujące polecenie z wiersza polecenia jako administrator. Po zakończeniu musisz ponownie uruchomić komputer.

Windows Vista, 7, 8, 10 i 11 Download .reg

 REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent /v AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule /t REG_DWORD /d 0x2 /f

TYLKO Windows XP Download .reg

 REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec /v AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule /t REG_DWORD /d 0x2 /f

Chociaż rzadko się zdarza, to niektóre systemy Windows wyłączają szyfrowanie IPsec powodując awarię połączenia. Aby go ponownie włączyć, uruchom następujące polecenie i uruchom ponownie komputer.

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 i 11 Download .reg

 REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters /v ProhibitIpSec /t REG_DWORD /d 0x0 /f